Avfallshåndtering

Christiania Fasade har som mål å være en av de ledende bygg bedriftene på miljø. Vi har derfor et stort fokus

på avfallshåndteringen. Vi tilbyr derfor til alle våre kunder og samarbeids partnere utleie av konteinere for avfallshåndtering.

6 m2 avfalls konteiner

Christiania Fasade har som mål å være en av de ledende bygg bedriftene på miljø. Vi har derfor et stort fokus

på avfallshåndteringen. Vi tilbyr derfor til alle våre kunder og samarbeids partnere utleie av konteinere for avfallshåndtering.

20 m2 avfalls konteinere ​

Christiania Fasade har som mål å være en av de ledende bygg bedriftene på miljø. Vi har derfor et stort fokus

på avfallshåndteringen. Vi tilbyr derfor til alle våre kunder og samarbeids partnere utleie av konteinere for avfallshåndtering.

10 m2 lukket avfallskonteiener

Christiania Fasade har som mål å være en av de ledende bygg bedriftene på miljø. Vi har derfor et stort fokus

på avfallshåndteringen. Vi tilbyr derfor til alle våre kunder og samarbeids partnere utleie av konteinere for avfallshåndtering.

10 m2 avfalls konteiner ​

Christiania Fasade har som mål å være en av de ledende bygg bedriftene på miljø. Vi har derfor et stort fokus

på avfallshåndteringen. Vi tilbyr derfor til alle våre kunder og samarbeids partnere utleie av konteinere for avfallshåndtering.

1-3 m2 avfalls sekker​

Christiania Fasade har som mål å være en av de ledende bygg bedriftene på miljø. Vi har derfor et stort fokus

på avfallshåndteringen. Vi tilbyr derfor til alle våre kunder og samarbeids partnere utleie av konteinere for avfallshåndtering.