fbpx

Fasade

Bygårdsfasade og Boligblokkfasade

Christiania Fasade jobber primært med store bygårdsfasader og boligblokkfasader  i Oslo og omegn. Arbeid med eldre fasader innebærer ofte full rehabilitering fra grunnen av. Slike tilfeller krever ryddig prosjektledelse og riktig kompetanse. Våre mestere har lang erfaring med alle typer puss systemer,  stukkatur og  annen type utsmykninger i fasaden. Dette er tidkrevende håndarbeid kun erfarne fagfolk kan håndtere. 

Vi leverer alle type tjenester opp mot sameier og er godt vant med å håndtere større prosjekter som krever tverrfaglig kompetanse. Vi vet at fasadearbeid på sameier ofte utløser ringvirkninger i form av støy og belastning for beboere. Vi har derfor et stort fokus på effektiv fremdrift og sluttføring i henhold til avtalt tidsramme. 

Vår kompetanse innebærer blant annet: 

  • Mur og pussearbeid
  • Stukkaturarbeid
  • Betongrehabilitering
  • Antikvarisk arbeide
  • Byggtapetesering 
  • Etterisolering 
  • Tegelforblending 
  • Malerarbeide

Næringsbyggfasade

Christiania Fasade utfører også fasadearbeid for næringsbygg og vi ser en økende oppdragsmengde innen dette segmentet. Industribygg har ofte en bygningsmasse som krever god planlegging og presis gjennomføring

Næringsbyggfasader byr gjerne på utfordringer knyttet til struktur og overflate, som krever at entreprenør har god kunnskap innen riktig materialvalg og metode for å kunne bearbeide fasaden på best mulig måte.  Det er avgjørende at man utfører arbeid innen dette segmentet på en slik måte at det holdes vedlikeholdsfritt over flere år frem i tid og at prosjektet sluttføres innen det blir forstyrrende for næringsvirksomheten.

Verneverdig fasade

Christiania Fasade har kompetanse til å trygt kunne utføre arbeid med verneverdige fasader, hvor det foreligger strenge krav til rehabiliteringen. Dette omfatter blant annet valg av korrekt materiale og riktig utførelse av håndverket. God prosjektering og samarbeid med riksantikvar er viktig, og i mange tilfeller avgjørende, under en slik prosess. 

I prosjekter som involverer arbeid med verneverdige bygg og fasader, vil vi bruke god tid på planleggingen og dokumentarbeidet i forkant av utføringen, for å sikre et tilfredsstillende sluttresultat. 

Sameier og borettslag

Vi leverer alle type tjenester opp mot sameier og er godt vant med å håndtere større prosjekter som krever tverrfaglig kompetanse. Vi vet at fasadearbeid på sameier ofte utløser ringvirkninger i form av støy og belastning for beboere. Vi har derfor et stort fokus på effektiv fremdrift og sluttføring i henhold til avtalt tidsramme.

Christiania Fasade har et bredt spekter av tjenester under samme tak, noe som gjør det mulig å  tilby komplette løsninger for gunstig sluttføring av fasadearbeidet – flere tjenester, én aktør og én faktura

For å lette på arbeidet til styret i sameiet, vil vi bruke god tid i forkant av oppstart med blant annet styret for å sikre en god informasjonsflyt ut til beboere. Vi har erfart at det er viktig å ta hensyn til beboerne i mest mulig grad ved fasaderehhabilitering og annet arbeid på sameier.

 

Bolighusfasader

Christiania Fasade tar også oppdrag med rehabilitering av bolighusfasader. Vi bistår i prosjekter som ofte bærer preg av å være omfattende og som dermed  krever en profesjonell gjennomføring fra dokumentarbeidet til siste malingsstrøk. For privatpersoner som skal ha utført arbeid med fasaden, er det viktig at entreprenøren evner å ha kontroll i alle ledd av prosjektet – for et suksessfullt sluttresultat. 

Erfaringsmessig er vi klar over at private kunder gjerne har behov for tydeligere informasjon rundt fremdrift og kostnader. Dette vektlegger vi helt fra stadiet med befaring og frem til sluttføring.