Fasade

Bygards-fasade-1536x1022 (1)

Bygårdsfasade

Christiania Fasade jobber primært med store bygårdsfasader i Oslo. Store prosjekter krever høy kompetanse og tett oppfølging fra start til slutt. Store og eldre fasader krever i mange tilfeller full rehabilitering, og må tas helt ned, for så bygges opp igjen fra grunn. Det er da viktig å ha en entreprenør som har god forståelse for faget og leverer kvalitet slik at fasaden vil se ny og fin ut i mange år framover.


Christiania Fasade bruker kun godkjente produkter fra anerkjente leverandører når vi rehabiliterer fasader. Dette er produkter som sammen med vårt arbeid, leveres med garanti og sikrer deg som kunde en fasade som holder i lang tid fremover. Stukkatur og utsmykninger i fasaden krever bred kompetanse og er tidkrevende håndarbeid – noe kun de beste murmestere håndterer. Dette har vi spesialisert oss på for å kunne levere den beste kvaliteten til våre kunder. Christiania Fasade har også mange års erfaring innen maling og har god kompetanse på å sluttføre pent murerarbeid med maling, ment for å holde i mange år fram i tid.

Næringsbyggfasade

Christiania Fasade har god kompetanse og lang erfaring med fasadearbeid for næringsbygg. Store industribygg krever møysommelig planlegging og mye mannskap. Dette har vi bred erfaring med og vi har nødvendig personell til å håndtere arbeidet. Fasader av ulik struktur og materiale krever god forståelse for faget. Våre mestere vil kunne vurdere riktig materialvalg og arbeidsmetode for å kunne bearbeide fasaden på best mulig måte. Dette vil sikre en høy kvalitet på sluttresultatet, som igjen vil holde seg vedlikeholdsfritt i mange år fram i tid. Gode, sikrede, og inn-dekkede stillaser monteres slik at våre fagarbeidere kan jobbe uforstyrret fra vær og vind. Slik kan vi minimere prosjektets varighet, noe som kan være en avgjørende faktor da renoveringen kan være forstyrrende for pågående næringsvirksomhet.

Vi jobber kun med de beste produktene og de mest anerkjente samarbeidspartnere, og kan påta oss oppdrag for alle typer næringsbygg. I mange tilfeller ønskes det nye vinduer i hele kontorbyggfasaden eller legging av nytt tak på det gamle industrilageret. Vi håndterer hele prosessen for deg som kunde da vi har samarbeidspartnere og egne ansatte innen alle segmenter.

Naeringsbygg-fasade-1536x827 (1)
Bolighus-fasade-1536x864

Bolighusfasade

Christiania Fasade har fasadearbeid for bolighusfasader som et av sine spesialfelt. Vi tar stolthet å kunne overlevere høy kvalitet og har som oftest våre kunder i mange år. Som kunde kan du forvente å få en hyggelig gjeng med kvalifiserte malermestere som jobber effektivt og grundig fra start til slutt. Våre malere er nøye på maskering og tildekking under hele utførelsen for et perfekt resultat.
Vi går alltid grundig til verks med nedvask og eventuell skraping, før det påføres to gode strøk med høykvalitetsmaling.

Et ordinært stort bolighus bruker vi ca 6-10 dager på å gjennomføre – forutsatt godt og tørt vær. Arbeidet gir en holdbarhetsgaranti fra oss på på 5 år, før et nytt lag må påføres. I enkelte tilfeller kan tilstanden på fasaden være flekkete og ha mange gamle lag med maling. Da kan vi tilby sandblåsing av fasadene. Dette er en mer tidkrevende prosess, men gir et veldig godt sluttresultat, spesielt for eldre villaer. Sikkerhet er også svært viktig. Christiania Fasade bringer derfor egne sikre stillaser og tilkomstutstyr, som er inkludert i prisen fra oss. Alt arbeid utført av oss leveres med holdbarhetsgaranti som er kontraktsfestet, for din og våres sikkerhet.

Verneverdig fasade

Christiania Fasade har god kompetanse på alle typer av fasader. Verneverdige fasader har strenge krav til rehabiliteringen. Fornyelsen må skje med tidsriktige produkter, og gammeldags utførelse på håndarbeidet. God prosjektering og samarbeid med riksantikvar er viktig under en slik prosess – noe vi har god erfaring med. Dette vil avlaste deg som kunde for mye innviklet og tidkrevende arbeid.
Murmester sammen med prosjektleder vil bruke god tid på planlegging av både produktvalg og arbeidsmetode for hele prosjektgjennomførelsen. Vi setter våre mest erfarne mestere på håndverket for å sikre et profesjonelt og trygt sluttresultat. Som kunde kan du føle deg trygg på et lekkert og tidsriktig resultat som holder i mange år fremover. Stukkatur og utsmykninger er også svært vanlig i vernede fasader og dette har vi derfor utviklet svært god kunnskap innen. Ved de mest krevende kunstverkene henter vi inn anerkjente spesialister fra Berlin.

Vaerneverdig-fasade-1536x1024
Bolig-sameie-1536x1434

Sameier

Christiania Fasade har med jevne mellomrom store og små sameier på prosjekt-blokka. Store prosjekter krever god koordinering, prosjektering, og gjennomføring for å gjøre alle beboere fornøyde. Det er viktig at beboere blir minst mulig berørt av renoveringen. Dette har vi god kompetanse på, og vi bruker mye tid i forkant sammen med ansvarlig styre for å sikre en smertefri gjennomføring. I mange tilfeller er det ønskelig med en rask gjennomføring og vi henter da inn dyktige samarbeidspartnere for å tilfredstille deg som kunde.

Vi møter som oftest på store fasader i sameiene vi påtar oss. Da setter vi raskt opp sikre stillaser som gir oss god tilgang i alle høyder. Vi kan da gjøre en grundigere jobb allerede fra fasadevasken, til siste strøk med maling er påført. Dette gir igjen en lengre holdbarhet på arbeidet, noe som betyr at det er penger spart i det lange løp. Skulle det være behov for totalbytte av hele fasaden, bistår vi også med dette da vi har tømrere i egen stab. Vi tar oss av hele prosessen, mens du som kunde kan glede deg til en komplett, profesjonell og kvalitativ leveranse.

Boligblokkfasade

Christiania Fasade jobber primært med store bygårdsfasader, men tar også andre prosjekter som boligblokker. Dette krever mye kunnskap og god prosjektledelse fra start til slutt. Renoveringen kan ofte være tidkrevende og ha mange involverte parter. Det er derfor avgjørende å ha en solid entreprenør med spisskompetanse på fagfeltet for et god sluttresultat.
Eldre fasader krever i mange tilfeller full rehabilitering, og må bygges opp fra bunn. Dette ofte med bytte av alle vinduer og dører. I tillegg til et nytt tak. Det må koordineres med alle beboere og gjøres gode sikringstiltak for byggearbeider, og beboere som blir berørt av arbeide. Vi bruker kun de mest anerkjente produktene og byggematerialene. Sammen med de mest erfarne samarbeidspartnerne når vi rehabiliterer prosjekter. Dette er produkter som sammen med vårt arbeide leveres med garanti, og sikrer deg som kunde et resultat som holder i mange år fram i tid. Vi er en totalleverandør, og har derav alle prosjektets behov under samme tak. Og kan med det levere en sømløs byggeprosess.

Boligblokk-fasade-1536x1008 (1)
Total-rehabilitering-1536x1024

Totalrenovering

Christiania Fasade er i hovedsak en entreprenør med fasade, tak, og stillas som sitt hovedsegment – men vi opererer også som ansvarlig entreprenør i mange tilfeller hvor kunder ønsker en totalrenovering. Dette kan blant annet være bytte av vinduer og dører eller innvendig rehabilitering i prosessen med å fornye fasaden. Vi har bred kompetanse og kunnskap utover de fagfelt vi primært har spesialisert oss på.
Vi har et stort nettverk av godkjente samarbeidspartnere som vi jobber tett med og benytter oss av i utførelse av andre type oppdrag som strekker seg utover vårt fokusområde. Vi kan derfor påta oss komplekse prosjekter som totalentreprenør. I mange tilfeller må det også trekkes inn elektriker, blikkenslager og det må utføres isolering rundt vårt fasadearbeid. Det faller derfor som en naturlig oppgave for oss å koordinere dette for deg som kunde. Som kunde skal du føle deg trygg på en komplett utførelse med høy kvalitet fra start til slutt.

Innvendige fasader

Christiania Fasade har bred kompetanse og lang erfaring med utvendig, så vel som innvendig fasadearbeid. Som en totalentreprenør innen fasadearbeid oppstår det ofte situasjoner hvor våre kunder ønsker en oppgradering av den innvendige fasaden. Dette har vi kunnskap om og kan utføre arbeidet raskt, rimelig og trygt. Innvendig fasadearbeid innebærer ofte skifte av glass, maling, bytte av dører og vinduer. Vi benytter kun det beste materiale og kun godkjente mestere i utførelse av slikt arbeid. Vi har stor fokus på det estetiske og sørger for en profesjonell prosjektledelse i samråd med deg som kunde, for å sikre en sømløs opplevelse fra tegnebrettet og frem til sluttført arbeid.

Innvendig-maler-arbeide-1536x1024