fbpx

Garanti

Fem års reklamasjon på alt utført arbeide!

Som en ansvarlig aktør og profesjonell entreprenør, leverer Christiania Fasade garanti for alle utførte oppdrag. Vi lever av fornøyde kunder og tar kvalitativt arbeide på alvor. Det stilles høye krav til faglig dyktighet og relevant kompetanse til de som er ansatte eller innleid ressurs hos Christiania Fasade AS.

Selskapet har mestere med ansvar for alle fagfelt vi leverer tjenester innen og vi innehar Sentralgodkjenning Klasse 2, samt at vi er godkjent Mesterbedrift. Vi benytter kun produkter og materiale fra de beste produsentene på markedet og etterstreber en drift med minst mulig unødvendige klima avtrykk. Alt arbeid utført av Christiania Fasade leveres med 5 års reklamasjon!

Utført arbeid

Alle prosjekter som gjennomføres av Christiania Fasade leveres med garanti for at det er utført etter beste faglige evne og at det følger gjeldende forskrifter.

Produktgaranti

Alle produkter og materialer benyttet i våre prosjekter leveres fra produsent med holdbarhetsgaranti. Christiania Fasade garanterer for riktig anvendelse av produktene.

Holdbarhetsgaranti

Alt arbeid som er utført av Christiania Fasade får en vedlikeholdsfri holdbarhetsdato som er kontraktsfestet. Ved avvik vil vi måtte utføre arbeidet på nytt eller stå økonomisk ansvarlige .