Garanti

Christiania Fasade som ansvarlig entreprenør overleverer alle våre utførte oppdrag med en garanti! Vi tar stor stolthet i å kunne overlevere et godt stykke håndverk som holder i mange år fram i tid. Vi jobber kun med bransjens beste fag kompetanse, og stiller store krav til våre ansatte. Vi har over 30 samarbeidspartnere i forskjellige bransjesegmenter. Alle med bransjeledende spisskompetanse i sine felt. Vi bruker også kun de mest anerkjente og beste byggematerialer i alle våre prosjekter. Dette samlet med alle våre godkjennelser som entreprenør, gir deg som kunde garanti på tre områder:

Utført arbeide:

Alt arbeide utført fra oss leveres med garanti for utført etter beste fagutførelse og etter gjeldende forskrifter. Og vi som ansvarlig entreprenør står inne for en utførelse av høy kvalitet, og med alle godkjennelser.

Produktgaranti:

Alle produkter og materialer benyttet i prosjektet leveres fra produsent med holdbarhetsgaranti. Samtidig som vi som ansvarlig entreprenør kvalitets sikrer garantien med riktig utført arbeide.

Holdbarhetsgaranti:

Alt arbeide fra oss som ansvarlig entreprenør får en vedlikeholdsfri holdbarhetsdato innfelt i kontrakt. Skulle ikke leveransen overholde de frister som satt, vil vi måtte utføre oppdraget på ny. Eller stå økonomisk ansvarlige .