Mestere

Christiania Fasade som selskap og ledelsen bak konseptet er opptatt av at seriøsitet og profesjonalitet skal gjenspeile alle aspekter av organisasjonen. Det å ha riktige folk til riktige ansvarsområder, med tilfredsstillende kompetansebevis, er derfor et ufravikelig krav hos oss. Selskapets HR-avdeling har lagt ned mye tid på å hente inn nøkkelpersoner med spisskompetanse innen sine fagfelt. 

I og med at større fasade-prosjekter  ofte krever tverrfaglig kompetanse med flere ulike mestere involvert, har vi sørget for å ha disse samlet på huset hos oss, for å kunne tilby kundene våre en så sømløs opplevelse av gjennomføringen som overhodet mulig. 

Hos Christiania Fasade får du fordelen av å benytte flere tjenester, men kun forholde deg til én aktør og kun motta én faktura. 

 

Christiania Fasade har følgende mestere i staben (flere kommer):

  • Murmester
  • Tømrermester
  • Malermester