fbpx

Takrehabilitering

Nytt tak

Christiania Fasade utfører alt av arbeid innen takrehabilitering og taklegging for større privatkunder og næringseiendom. Takfornyelse er et segment med særdeles stor etterspørsel og få kvalifiserte tilbydere på markedet. Som en aktør med mange ben å stå på, har Christiania Fasade også takarbeid som et fagfelt vi har valgt å satse på i tiden fremover. 

Vår prosjektleder  innen takrehabilitering og takfornyelse har bred erfaring med alle typer av tak og vil kvalitetssikre prosjektene som utføres for kunder fortløpende for å oppnå best mulig sluttresultat. 

Vi utfører ofte arbeid med tak i forbindelse med pågående fasaderehabilitering, men vi har også rene takrehabiliterings-prosjekter med jevne mellomrom. 

Bygårdstak

Christiania Fasade arbeider tett opp mot bygårder med tverrfaglige prosjekter. Bygårdstak faller derfor naturlig inn som en del av vårt faglige tilbud. Store ærverdige bygårder krever mye planlegging og må håndteres korrekt  under utførelse for å ikke skade den eksisterende bygningsmassen. Det eksisterende taket er som oftest i svært dårlig forfatning og kan ha store råteskader – noe som gjør at det ofte må skiftes helt ut. 

Prosjekter med bygårdstak krever faglig dyktighet fra stadiet med  planlegging og helt frem til  sluttføring. Ved takfornyelse på bygårdstak er det viktig at det  isoleres godt etter nåtidens standarder for å begrense varmetap og sørge for tilstrekkelig brannsikring. 

Industritak

Christiania Fasade har et bredt spekter av fagområder i porteføljen og arbeid med industritak er et av spesialfeltene som vi ser en stadig økende oppdragsmengde innenfor. Majoriteten av jobbene vi tar på oss innenfor industritak-segmentet er store bygårder og næringsbygg med omfattende byggningsmasse.

Vi har takprosjekter for en rekke ulike industrielle kunder innenfor blant annet; 

  • Lagerbygg
  • Fabrikker
  • Køpesenter
  • Kontorbygg

Boligtak

En del av den takrehabiliteringen som Christiania Fasade utfører, er omlegging av boligtak på større private boliger.  Det å bytte tak er en stor og viktig investering, som helst skal holde i mange år av gangen.  

En takomlegging kan deles inn i fire deler: 

  1.  Oppsett av stillas for sikkerhet og tilkommelighet 
  2. Riving av gammelt tak og tilhørende avfallshåndtering
  3. Tømrer setter opp reisverk, undertak og evnt isolering
  4. Taktekker legger nytt tak, evnt blikkenslager for beslag
 
Christiania Fasade har som oftest arbeid med boligtak som en del av et mer komplekse tverrfaglige prosjekt på større boligsameier. 

Beslagstak

Christiania Fasade har  høy kompetanse innen takrehabilitering på generelt nivå og har i tillegg mestere med fordypning innen beslagtak.  Dette gjør at vi har stor pågang på prosjekter som innebærer arbeid med beslagtak  for store bygårder og næringsbygg. 

Større industrielle tak består i de fleste tilfeller av papp og membran i en eller annen av grad. Dette er faktorer man må ta hensyn til under takomleggingen og det vil være avgjørende å velge riktig bruk av materiale i forbindelse med et slikt type prosjekt. 

Husk at  takomlegging, med beslagtak eller ikke, innebærer en rekke krav som må dokumenteres for å sikre et forsvarlig og forskriftsmessig sluttresultat – som skal vare i mange år frem i tid.

Verneverdig tak

Christiania Fasade har mestere spesial-kompetanse på arbeid med verneverdige bygninger. Disse prosjektene vil i mange tilfeller ha en kompleks saksgang med høye krav til dokumentasjon og det må utarbeides en intrikat gjennomføringsplan. 

Noe av det som er viktig å tenke på ved utføring av takrehabilitering på verneverdige bygg, er blant annet at det velges godkjente materialer og at sluttresultatet får et tidsriktig utseendet, som er i tråd med gjeldende forskrifter og antikvariske prinsipper. 

Christiania Fasade har den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre svært avanserte prosjekter for alle typer av verneverdige bygg.