Nytt tak

309949665_847134702964418_2085806291751062965_n

Nytt tak

Christiania Fasade har fasade, takfornyelse og stillas som sine primære segmenter. Etter mange års erfaring i bransjen og med stor kompetanse på flere felt leverer vi høy kvalitet og et godt stykke håndarbeid til våre kunder som ønsker å bytte sitt gamle tak. Ofte som supplement til fasadearbeid, men også som ren tak-rehabiliteringsprosjekt. Vi har dyktige tømrere i egen stab, men jobber også tett med våre samarbeidspartnere som kun jobber spesifikt med taktekking som sitt spesialfelt – slik at du som kunde kan føle deg trygg på at kompetente fagpersoner vil håndtere takomleggingen din.
Det å bytte tak er en stor jobb og krever god prosjektering, kunnskap – og ikke minst riktig mannskap. Taket er byggets viktigste element og alt må gjøres riktig fra start til slutt. Det er derfor viktig å bruke en solid entreprenør til slikt arbeide. Christiania Fasade er derfor et godt valg om du vil være trygg på et resultat med garanti på sluttproduktet.

Boligtak

Christiania Fasade har god kompetanse på alle typer tak. Mye av takrehabiliteringen vi utfører, er mot private bolighus. Når du skal gjøre en stor og viktig investering som å bytte husets viktigste element, er det viktig å velge en solid entreprenør med riktig kompetanse.
Takomlegging er et helt eget fag og må gjøres riktig fra start for å sikre et vanntett og varmeisolerende resultat i mange år fram i tid. En takomlegging kan deles inn i 4 deler: Først må det settes opp trygge stillaser for sikkert bygge arbeide. I noen tilfeller tak over tak for tørt byggearbeide. Så må det gamle taket rives helt ned og avfallshåndteres. Så må tømreren inn for å bygge opp nytt reisverk og undertak og eventuelt etterisolere for å minimere varmetap. Deretter må taktekkeren legge selve taket. Da enten som takpapp, stein, eller membran. Avslutningsvis må blikkenslageren til for å legge beslag rundt utsatte områder. Dette er møysommelig og ekte håndarbeid – og dette er vi gode på! Uavhengig av størrelse kan vi håndtere ditt tak.

310481787_3245664745674396_8055163736258555371_n
Tiling a roof

Bygårdstak

Christiania Fasade har god kompetanse og lang fartstid med arbeid rettet mot bygårder. Det ligger derfor litt i kortene at også bygårdstak faller naturlig inn som en del av vårt segment.
Store ærverdige bygårder krever mye planlegging og må håndteres pent under utførelse for å ikke skade den eksisterende bygningsmassen. Det eksisterende taket er som oftest i svært dårlig forfatning og kan ha store råteskader – noe som gjør at det ofte må skiftes helt ut. Dette krever god planlegging og prosjektgjennomførelse fra alle involverte parter. Det må settes opp sikre, inndekkede stillaser og i de fleste tilfeller også tak over tak. Det må også gjerne settes opp en byggeheis for å kunne frakte avfall ned og materiale opp. Ved store råteskader må hele taket fjernes og mye av reisverket må byttes ut med nytt. Det må isoleres godt etter nåtidens standarder for å begrense varmetap og sørge for tilstrekkelig brannsikring. Tømreren må inn for å legge undertak og lekt. Taktekkeren må inn å legge det nye taket. Avslutningsvis vil blikkenslageren legge nye beslag og takrenner for å sikre mot vær og vind. Dette er ekte håndverk og krever lang erfaring. Christiania Fasade har den riktige kunnskapen og nødvendig mannskap til denne typen av jobb. Vi vil være et godt valg da vi har alle fagområdene under samme tak.

Industritak

Christiania Fasade jobber bredt i sitt kundesegment og har god erfaring med alle typer tak. Våres primære kunder er store bygårder og næringsbygg. Uavhengig om du har en stor lagerbygning, en fabrikk, et kjøpesenter eller et kontorbygg – har vi rett kompetanse og nødvendig personell til å håndtere din eiendom. Våre mestere og samarbeidspartnere vil bruke god tid til prosjekteringen og være nøye i valg av materialer for takomleggingen.
Store industritak har i fleste tilfeller papp og membran. Legging av denne typen tak er et helt eget fag. Vi bruker derfor kun de beste samarbeidspartnerne til denne typen jobber. Alt vårt arbeid leveres med garanti, sammen med produktgaranti fra leverandør. Vi legger stor stolthet i å kunne overlevere et resultat som holder i mange år fram i tid. Fornøyde kunder som gjerne kommer til oss for mere arbeid på ytterligere eiendommer gir en god indikator på at vi har en konkurransedyktig pris og holder høy kvalitet på arbeidet vi utfører. Vi jobber effektivt igjennom hele byggeperioden for å minimere forstyrrende byggearbeid i pågående næringsvirksomhet, noe våre kunder setter stor pris på. Ønsker du en entreprenør som tar deg som kunde på alvor, har du kommet til rett sted.

310431138_1239457870166354_1203616110042301053_n
310007230_793277918569119_3889332737014983340_n

Beslagstak

Christiania Fasade jobber bredt i sitt kundesegment og har god erfaring med alle typer tak. Våres primære kunder er store bygårder og næringsbygg. Uavhengig om du har en stor lagerbygning, en fabrikk, et kjøpesenter eller et kontorbygg – har vi rett kompetanse og nødvendig personell til å håndtere din eiendom. Våre mestere og samarbeidspartnere vil bruke god tid til prosjekteringen og være nøye i valg av materialer for takomleggingen.
Store industritak har i fleste tilfeller papp og membran. Legging av denne typen tak er et helt eget fag. Vi bruker derfor kun de beste samarbeidspartnerne til denne typen jobber. Alt vårt arbeid leveres med garanti, sammen med produktgaranti fra leverandør. Vi legger stor stolthet i å kunne overlevere et resultat som holder i mange år fram i tid. Fornøyde kunder som gjerne kommer til oss for mere arbeid på ytterligere eiendommer gir en god indikator på at vi har en konkurransedyktig pris og holder høy kvalitet på arbeidet vi utfører. Vi jobber effektivt igjennom hele byggeperioden for å minimere forstyrrende byggearbeid i pågående næringsvirksomhet, noe våre kunder setter stor pris på. Ønsker du en entreprenør som tar deg som kunde på alvor, har du kommet til rett sted.

Verneverdig tak

Christiania Fasade har god kompetanse på alle typer tak. Verneverdige bygninger og tak krever spesialkompetanse og må håndteres med respekt for å ivareta tidsriktig utseende. Verneverdige tak må bearbeides med riktig bruk av byggematerialer. Dette er for å sikre at sluttresultatet vil stå i stil med det gamle og at forskriftene rundt verneverdig rehabilitering overholdes. Dette har vi god kunnskap om og bruker våre beste mestere for å lede og gjennomføre slike rehabiliterings prosjekter.
Det etableres kontakt med riksantikvar for å kartlegge riktig produktvalg og materialer. Vi setter våre beste mestere på prosjektet for å sikre den mest kvalitative utførelsen igjennom hele rehabiliteringsprosessen. Våre mestere har lang fartstid med slikt arbeid og vil jobbe tett med våre fagfolk for et resultat som står i stil med det gamle. Vi leverer et resultat som vil holde i mange år fram i tid. Alt utført arbeid fra oss som entreprenør leveres med garanti!

Vaerneverdig-tak--1536x1024
Total-rehabilitering-1536x1024

Totalrenovering

Christiania Fasade er i hovedsak en entreprenør med fasade, tak, og stillas som sitt hovedsegment – men vi opererer også som ansvarlig entreprenør i mange tilfeller hvor kunder ønsker en totalrenovering. Dette kan blant annet være bytte av vinduer og dører eller innvendig rehabilitering i prosessen med å fornye fasaden. Vi har bred kompetanse og kunnskap utover de fagfelt vi primært har spesialisert oss på.
Vi har et stort nettverk av godkjente samarbeidspartnere som vi jobber tett med og benytter oss av i utførelse av andre type oppdrag som strekker seg utover vårt fokusområde. Vi kan derfor påta oss komplekse prosjekter som totalentreprenør. I mange tilfeller må det også trekkes inn elektriker, blikkenslager og det må utføres isolering rundt vårt fasadearbeid. Det faller derfor som en naturlig oppgave for oss å koordinere dette for deg som kunde. Som kunde skal du føle deg trygg på en komplett utførelse med høy kvalitet fra start til slutt.

Innvendige fasader

Christiania Fasade har bred kompetanse og lang erfaring med utvendig, så vel som innvendig fasadearbeid. Som en totalentreprenør innen fasadearbeid oppstår det ofte situasjoner hvor våre kunder ønsker en oppgradering av den innvendige fasaden. Dette har vi kunnskap om og kan utføre arbeidet raskt, rimelig og trygt. Innvendig fasadearbeid innebærer ofte skifte av glass, maling, bytte av dører og vinduer. Vi benytter kun det beste materiale og kun godkjente mestere i utførelse av slikt arbeid. Vi har stor fokus på det estetiske og sørger for en profesjonell prosjektledelse i samråd med deg som kunde, for å sikre en sømløs opplevelse fra tegnebrettet og frem til sluttført arbeid.

Innvendig-maler-arbeide-1536x1024